Ym mha fath o amgylcheddau y gellir defnyddio'r taflunydd?

2021/01/09

1. Math o theatr gartref: Ei nodwedd yw bod y disgleirdeb oddeutu 2000 lumens (gyda datblygiad yr amcanestyniad, mae'r nifer hwn yn cynyddu, ac mae'r cyferbyniad yn uwch), ac mae cymhareb agwedd y sgrin daflunio yn 16: 9 yn bennaf. Mae porthladdoedd fideo amrywiol yn gyflawn, yn addas ar gyfer chwarae ffilmiau a theledu manylder uwch, sy'n addas ar gyfer defnyddwyr cartref.
2. Taflunydd e-fasnach gludadwy: Yn gyffredinol, gellir diffinio taflunydd sy'n pwyso cryn dipyn yn llai na 2 gilogram fel taflunydd cludadwy ar gyfer busnes. Gellir cymharu pwysau'r cynnyrch hwn â datblygiad cyfrifiaduron llyfr nodiadau tenau ac ysgafn. Manteision taflunyddion cludadwy ar gyfer systemau busnes yw maint bach, pwysau ysgafn, a symudedd cryf. Mae'n cymryd lle taflunyddion sleidiau traddodiadol a thaflunyddion mawr a chanolig eu maint. Mae'r cyfuniad o lyfrau nodiadau neu gyfrifiaduron tenau ac ysgafn gyda thaflunyddion cludadwy busnes yn fusnes Rhyngrwyd symudol. Y dewis cyntaf i ddefnyddwyr menter ddadansoddi model busnes cwmni symudol.
3. Taflunydd cynhadledd addysgol: wedi'i leoli'n gyffredinol mewn ysgolion a chymwysiadau corfforaethol, gan ddefnyddio cydraniad prif ffrwd, disgleirdeb tua 2000-3000 lumens, pwysau cymedrol, afradu gwres da a gwrth-lwch, sy'n addas ar gyfer gosod a symud pellter byr, rhyngwyneb swyddogaethol cyfoethog, hawdd ei gynnal , Perfformiad cost uchel, yn addas ar gyfer swmp-brynu a defnydd poblogaidd.
4. Taflunyddion peirianneg prif ffrwd: O'u cymharu â thaflunyddion cyffredin prif ffrwd, mae gan daflunyddion peirianneg ardaloedd taflunio mwy, pellteroedd hirach, a disgleirdeb uchel, ac yn gyffredinol maent yn cefnogi modd aml-lamp, a all ymdopi'n well â graddfa fawr ac aml-beiriant Mae'r amgylchedd gosod yn addas iawn ar gyfer addysg, y cyfryngau, y llywodraeth a meysydd eraill.
5. Taflunydd theatr proffesiynol: Mae'r math hwn o daflunydd yn talu mwy o sylw i sefydlogrwydd, yn pwysleisio cyfradd fethu isel, perfformiad afradu gwres, swyddogaeth rhwydwaith, a rhwyddineb ei ddefnyddio. Wrth gwrs, er mwyn addasu i gymwysiadau proffesiynol amrywiol, nodwedd bwysicaf taflunydd yw ei ddisgleirdeb uchel, a all gyrraedd mwy na 5,000 lumens yn gyffredinol, a gall yr uchaf fod yn fwy na 10,000 lumens. Oherwydd ei faint mawr a'i bwysau trwm, fe'i defnyddir fel arfer at ddibenion arbennig, megis theatrau, amgueddfeydd, neuaddau dinas ac ardaloedd cyhoeddus. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer monitro traffig, canolfannau gorchymyn diogelwch cyhoeddus, canolfannau rheoli traffig tân ac awyr, ac ati.
6. Mesur taflunyddion: Mae'r taflunyddion hyn yn wahanol i'r mathau uchod o daflunyddion. Fe'u galwyd yn daflunyddion cyfuchlin yn y dyddiau cynnar. Gydag ehangiad y pren mesur gratio, mae gan y taflunydd bren mesur gratio manwl uchel, a elwir hefyd yn daflunydd mesur. Er mwyn eu gwahaniaethu oddi wrth daflunyddion traddodiadol, fe'u gelwir yn daflunyddion mesur. Ei brif swyddogaeth yw trosglwyddo golau trwy gydrannau cynnyrch i ffurfio taflunydd chwyddedig, ac yna defnyddio pren mesur safonol neu brennau gratio i bennu maint y cynnyrch. Gyda datblygiad diwydiannu, mae'r taflunydd mesur hwn wedi dod yn un o'r offerynnau mesur a ddefnyddir amlaf yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Rhennir tafluniad rheolaidd yn dafluniad fertigol a thaflun llorweddol. Yn ôl ei safon cyferbyniad, mae wedi'i rannu'n daflunyddion cyfuchlin a thaflunyddion digidol.